Частно гражданско дело №18488 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 76 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Определение 14465 Мая Йорданова Михайлова

Участници

Роля Име Вид
Молител БЛЕКСИРАМА АД Юридическо лице
Ответник А.С.Л. Физическо лице
Ответник И.Г.Л. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 17:09 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg