Частно гражданско дело №18494 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 37 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Решение 5924 Димитринка Иванова Костадинова-Младенова

Участници

Роля Име Вид
Наследник Е.Н.И. Физическо лице
Наследодател Н.И.Г. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 17:04 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg