Частно гражданско дело №18498 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 84 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Решение 5920 Силвия Венциславова Тачева

Участници

Роля Име Вид
Адвокат И.С.В. Физическо лице
Молител С.С.С. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 16:59 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg