Частно гражданско дело №18501 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 37 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Решение 5918 Димитринка Иванова Костадинова-Младенова

Участници

Роля Име Вид
Законен представител Е.Д.Д. Физическо лице
Законен представител В.П.Д. Физическо лице
Молител В.В.Д. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 16:54 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg