Частно гражданско дело №27584 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 160 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 8932 Светослав Тихомиров Спасенов

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 15:35 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg