Частно гражданско дело №27586 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 51 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 8971 Ивета Венциславова Иванова

Участници

Роля Име Вид
Вносител ТД НА НАП СОФИЯ-ГРАД (0000002100 ) Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 17:01 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg