Частно гражданско дело №27593 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 85 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 9002 Десислава Георгиева Иванова Тошева

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 19:48 Закрито С решение
Линк към ecase.justice.bg