Частно гражданско дело №27595 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 82 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 8980 Анета Илчева Илчева

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 17:35 Закрито С решение
Линк към ecase.justice.bg