Частно гражданско дело №27599 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 45 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 8970 Гергана Кирилова Георгиева

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 16:52 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg