Частно гражданско дело №27601 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 163 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Решение 8981 Мария Георгиева Коюва

Участници

Роля Име Вид
Вносител Инспекторат на ВСС Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 17:41 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg