Частно гражданско дело №27707 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 160 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Разпореждане 69691 Светослав Тихомиров Спасенов

Участници

Роля Име Вид
Длъжник И.И.С. Физическо лице
Заявител ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.05.2024 16:41 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg