Гражданско дело №27718 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 15 май 2024 г.
Състав: 89 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
15.05.2024 Заповед 155 Светозар Любомиров Георгиев
15.05.2024 Определение 20263 Светозар Любомиров Георгиев Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Т.А.П. Физическо лице
Молител К.Р.Т. Физическо лице
Молител С.К.Т. Физическо лице
Ответник В.Ю.А. Физическо лице
Родител К.Р.Т. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
12.06.2024 14:15 Открито
15.05.2024 18:29 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
Линк към ecase.justice.bg