Определение по дело №30169/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Десислава Иванова Тодорова
Дело: 20221110130169
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 8 юни 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 18693
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 50 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА
като разгледа докладваното от ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА Гражданско
дело № 20221110130169 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 211 от ГПК.
Постъпила е искова молба за предявяване на насрещен иск на ответниците, по отношение на
който съдът намира, че значително ще затрудни настоящото производство и не са налице
предпоставките за приемане за съвместно разглеждане. Ето защо, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТКАЗВА ДА ПРИЕМЕ за съвместно разглеждане в производството по гр. дело №
30169/2022 г. по описа на СРС, 50 с-в, насрещен иск, обективиран в искова молба вх. №
123808/04.05.2023 г.
Определението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1