Гражданско дело №30169 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 8 юни 2022 г.
Състав: 50 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
08.09.2023 Определение 31479 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
01.09.2023 Определение 30784 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
19.07.2023 Определение 25511 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
14.07.2023 Разпореждане 87962 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
13.06.2023 Определение 20853 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
26.05.2023 Разпореждане 64630 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
26.05.2023 Определение 18693 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
04.05.2023 Разпореждане 55432 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
09.03.2023 Разпореждане 30859 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
23.09.2022 Разпореждане 89029 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
11.08.2022 Разпореждане 73129 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
28.07.2022 Разпореждане 68616 Десислава Иванова Тодорова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Р.М.В. Физическо лице
Вещо лице А.И.Ж. Физическо лице
Вещо лице М.Г.М. Физическо лице
Ищец ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Юридическо лице
Особен представител З.Е.П.П. Физическо лице
Ответник Е.В.В. Физическо лице
Ответник Г.М.В. Физическо лице
Трето лице помагач МХ ЕЛВЕКО ООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
13.11.2023 10:00 Открито
08.09.2023 16:27 Закрито
01.09.2023 13:37 Закрито Насрочено за I-во заседание
19.07.2023 17:36 Закрито С определение
14.07.2023 17:07 Закрито С разпореждане
13.06.2023 14:57 Закрито С определение
26.05.2023 09:08 Закрито С разпореждане
26.05.2023 08:59 Закрито С определение
04.05.2023 12:05 Закрито С разпореждане
09.03.2023 09:35 Закрито С разпореждане
16.01.2023 13:05 Закрито С разпореждане
23.09.2022 13:57 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
11.08.2022 13:25 Закрито Без движение - с разпореждане
28.07.2022 11:26 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg