Разпореждане по дело №30169/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Десислава Иванова Тодорова
Дело: 20221110130169
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 8 юни 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 64630
гр. София, 26.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 50 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА
като разгледа докладваното от ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА Гражданско
дело № 20221110130169 по описа за 2022 година
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ ИЗИСКА от САК писмено да определи особен представител – адвокат, на
ответника Г. М. В..
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1