Разпореждане по дело №37659/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Мария Милкова Запрянова
Дело: 20221110137659
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 юли 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 64464
гр. София, 25.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 32 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и пети май през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА
като разгледа докладваното от МАРИЯ М. ЗАПРЯНОВА Гражданско дело №
20221110137659 по описа за 2022 година
РАЗПОРЕДИ:
Да се издаде изпълнителен лист
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1