Гражданско дело №37659 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 12 юли 2022 г.
Състав: 32 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
26.05.2023 Разпореждане Мария Милкова Запрянова Съдържание
15.03.2023 Разпореждане 33283 Мария Милкова Запрянова Съдържание
05.01.2023 Решение 156 Мария Милкова Запрянова Съдържание
06.12.2022 Протокол 19824 Мария Милкова Запрянова Съдържание
04.10.2022 Определение 25911 Мария Милкова Запрянова Съдържание
30.08.2022 Разпореждане 79751 Мария Милкова Запрянова
25.07.2022 Определение 18714 Мария Милкова Запрянова Съдържание
15.07.2022 Разпореждане 64272 Мария Милкова Запрянова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат В.В.Т. Физическо лице
Адвокат Л.Н.К. Физическо лице
Вещо лице М.В.В. Физическо лице
Ищец ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Юридическо лице
Ответник М.Н.Н. Физическо лице
Ответник Й.С.Н. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.12.2022 10:10 Открито С решение по чл. 235 ГПК
04.10.2022 00:00 Закрито Насрочено за I-во заседание
26.08.2022 00:00 Закрито С разпореждане
25.07.2022 00:00 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
15.07.2022 00:00 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg