Административно наказателно дело №616 от 2009 г. на Районен съд - Ловеч

Дата на образуване: 27 май 2009 г.
Състав: VIII (Наказателна)

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
04.11.2009 Решение 717 Йорданка Христова Вутова Съдържание
14.07.2009 Определение Йорданка Христова Вутова

Участници

Роля Име Вид
Жалбоподател В.Н.Б. Физическо лице
Страна ОБЩИНА ЛОВЕЧ Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
05.10.2009 13:30 Открито Обявено за решаване ЗАЛА 104
14.07.2009 13:30 Открито Отложено ЗАЛА 104
Линк към ecase.justice.bg