Въззивно търговско дело №713 от 2022 г. на Апелативен съд - София

Дата на образуване: 18 август 2022 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
13.10.2022 Решение 632 Николай Станков Метанов Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Жалбоподател К.К.И. Физическо лице
Жалбоподател Сдружение "ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИНДЕН - БЛАГОЕВГРАД" Юридическо лице
Ответник АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
12.10.2022 15:44 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg