Гражданско дело №843 от 2022 г. на Районен съд - Ямбол

Дата на образуване: 28 март 2022 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
31.03.2023 Решение 143 Светла Рускова Димитрова Съдържание
06.03.2023 Определение 432 Светла Рускова Димитрова
06.03.2023 Протокол 184 Светла Рускова Димитрова Съдържание
03.02.2023 Определение 229 Светла Рускова Димитрова
30.01.2023 Определение 203 Светла Рускова Димитрова
27.01.2023 Протокол 89 Светла Рускова Димитрова Съдържание
25.11.2022 Протокол 1003 Светла Рускова Димитрова Съдържание
10.10.2022 Определение 2044 Светла Рускова Димитрова
10.10.2022 Протокол 795 Светла Рускова Димитрова Съдържание
30.09.2022 Определение 1996 Светла Рускова Димитрова
01.07.2022 Определение 1368 Светла Рускова Димитрова
16.05.2022 Определение 998 Светла Рускова Димитрова
12.04.2022 Разпореждане 1239 Светла Рускова Димитрова

Участници

Роля Име Вид
Вещо лице С.Н.Д. Физическо лице
Друго Дирекция "Социално Подпомагане" -гр. Ямбол Юридическо лице
Друго Т.К. Физическо лице
Ищец М.Г.Г. Физическо лице
Ответник Д.С.Г. Физическо лице
Свидетел М.В.Д. Физическо лице
Свидетел М.К.К. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
06.03.2023 16:40 Закрито С определение
02.03.2023 09:30 Открито Поправка на протокол от заседание
03.02.2023 17:01 Закрито Възобновяване на производството
30.01.2023 17:36 Закрито
26.01.2023 11:00 Открито Обявено за решаване
24.11.2022 11:00 Открито Отложено
06.10.2022 11:15 Открито Отложено
30.09.2022 11:16 Закрито С определение
01.07.2022 15:59 Закрито Насрочено за I-во заседание
16.05.2022 10:00 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
12.04.2022 19:25 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg