Въззивно частно гражданско дело №565 от 2022 г. на Окръжен съд - Велико Търново

Дата на образуване: 1 август 2022 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
06.10.2022 Разпореждане 530 Явор Данаилов
09.09.2022 Разпореждане 489 Явор Данаилов
12.08.2022 Определение 754 Явор Данаилов Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат С.И.М. Физическо лице
Жалбоподател ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД Юридическо лице
Ответник СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
06.10.2022 09:50 Закрито С разпореждане
09.09.2022 11:51 Закрито Без движение - с разпореждане
11.08.2022 16:04 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg