Гражданско дело №9127 от 2022 г. на Районен съд - Пловдив

Дата на образуване: 22 юни 2022 г.
Състав:

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
29.11.2022 Решение 4016 Анета Александрова Трайкова Съдържание
14.11.2022 Протокол 8170 Анета Александрова Трайкова
15.09.2022 Определение 9868 Анета Александрова Трайкова
23.06.2022 Разпореждане 14540 Анета Александрова Трайкова

Участници

Роля Име Вид
Адвокат П.И.Т. Физическо лице
Ищец Д.И.Б. Физическо лице
Ответник ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
11.11.2022 09:30 Открито Обявено за решаване
15.09.2022 10:24 Закрито Насрочено за I-во заседание
23.06.2022 14:07 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg