Въззивно гражданско дело №2134 от 2023 г. на Софийски градски съд

Дата на образуване: 22 февруари 2023 г.
Състав: ЧЖ-I-З

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
17.03.2023 Решение 1321 Александър Ангелов Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Жалбоподател СОФИЙСКА ВОДА АД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
15.03.2023 18:18 Закрито Решено с акт по същество в закрито заседание
Линк към ecase.justice.bg