Гражданско дело №13925 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 март 2023 г.
Състав: 158 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
27.03.2023 Разпореждане Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание
20.03.2023 Определение 10619 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание
17.03.2023 Разпореждане 34888 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание
17.03.2023 Определение 10321 Даниела Евтимова Павлова Радева Съдържание
17.03.2023 Заповед 80 Даниела Евтимова Павлова Радева

Участници

Роля Име Вид
Молител С.А.С. Физическо лице
Ответник М.В.Ц. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
20.03.2023 15:40 Закрито Прекратено преди насрочване
17.03.2023 00:00 Закрито С определение
17.03.2023 00:00 Закрито Без движение - с разпореждане
17.03.2023 00:00 Закрито Със заповед за незабавна защита
Линк към ecase.justice.bg