Административно наказателно дело №262 от 2023 г. на Районен съд - Благоевград

Дата на образуване: 14 февруари 2023 г.
Състав: VI наказателен състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
25.04.2023 Разпореждане 737 Кристина Евгениева Панкова
31.03.2023 Протокол 963 Кристина Евгениева Панкова
31.03.2023 Решение 204 Кристина Евгениева Панкова Съдържание
08.03.2023 Протокол 682 Кристина Евгениева Панкова
24.02.2023 Протокол 569 Кристина Евгениева Панкова
14.02.2023 Разпореждане 308 Кристина Евгениева Панкова

Участници

Роля Име Вид
Адвокат М.Д.М. Физическо лице
Актосъставител Д.В.Я. Физическо лице
Вносител Районно управление ”Полиция” - Кюстендил Юридическо лице
Нарушител А.И.А. Физическо лице
Обвинител П.Л.М. Физическо лице
Свидетел И.Х.Д. Физическо лице
Свидетел Г.А.С. Физическо лице
Свидетел Д.С. Физическо лице
Страна Районна прокуратура - Кюстендил Юридическо лице
Страна Районна прокуратура - Благоевград Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.04.2023 13:59 Закрито С разпореждане
31.03.2023 13:30 Открито С решение
07.03.2023 13:30 Открито Отложено
24.02.2023 13:30 Открито Отложено
14.02.2023 16:09 Закрито С разпореждане за насрочване
Линк към ecase.justice.bg