Гражданско дело №7293 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 73 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22673 Емилиан Любенов Лаков Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22670 Емилиан Любенов Лаков Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Ищец ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Юридическо лице
Ответник М.Е.Я. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 15:58 Закрито Без движение
09.02.2024 15:56 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg