Гражданско дело №7310 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 80 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22807 Димитър Георгиев Цончев Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат С.С.Б. Физическо лице
Ищец С.Х.С. Физическо лице
Ответник Д.С.С. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
09.02.2024 18:46 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg