Гражданско дело №7358 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 80 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
22.02.2024 Заповед 57 Димитър Георгиев Цончев Съдържание
22.02.2024 Определение 8245 Димитър Георгиев Цончев Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22814 Димитър Георгиев Цончев Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Д.Г.П. Физическо лице
Молител В.С.Г. Физическо лице
Ответник С.Б.Н. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
22.02.2024 14:03 Закрито Насрочено в I-во заседание БЕЗ РАЗМЯНА НА КНИЖА
09.02.2024 19:11 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg