Гражданско дело №18411 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 37 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Разпореждане 49167 Димитринка Иванова Костадинова-Младенова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Молител М.А.М.Л. Физическо лице
Ответник И.Ц.Ц. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 14:04 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg