Гражданско дело №18412 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 37 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
11.04.2024 Определение 15620 Димитринка Иванова Костадинова-Младенова Съдържание
02.04.2024 Разпореждане 49178 Димитринка Иванова Костадинова-Младенова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Г.Ч.К. Физическо лице
Молител Д.С.П. Физическо лице
Ответник Р.Й.П. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
23.04.2024 10:45 Открито
11.04.2024 09:34 Закрито Насрочено за I-во заседание
02.04.2024 14:21 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg