Гражданско дело №18528 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 41 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
03.04.2024 Определение 14530 Мария Емилова Малоселска Съдържание
02.04.2024 Разпореждане 49363 Мария Емилова Малоселска Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Й.С.Л. Физическо лице
Ищец Г.К.Г. Физическо лице
Ответник ТИ БИ АЙ Банк ЕАД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
03.04.2024 11:45 Закрито Прекратено преди насрочване/разглеждане в ЗЗ
02.04.2024 16:41 Закрито С разпореждане
Линк към ecase.justice.bg