Гражданско дело №2765 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 21 януари 2022 г.
Състав: 57 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
26.05.2023 Протокол 12559 Валерия Боянова Ватева Съдържание
13.04.2023 Протокол 8499 Валерия Боянова Ватева Съдържание
21.02.2023 Протокол 3252 Валерия Боянова Ватева Съдържание
06.12.2022 Определение 33153 Валерия Боянова Ватева Съдържание
11.11.2022 Разпореждане 109532 Валерия Боянова Ватева Съдържание
21.07.2022 Разпореждане 66634 Ивета Миткова Антонова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат М.И.Г. Физическо лице
Ищец ЗД "БУЛ ИНС" АД Юридическо лице
Ответник Н.С.Г. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
18.05.2023 11:20 Открито Обявено за решаване
06.04.2023 10:20 Открито Отложено във II-ро заседание
14.02.2023 10:10 Открито Отложено в I-во заседание
06.12.2022 10:01 Закрито Насрочено за I-во заседание
11.11.2022 14:48 Закрито Без движение - с разпореждане
21.07.2022 20:45 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg