Гражданско дело №25463 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 май 2022 г.
Състав: 139 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
10.11.2023 Разпореждане 140982 Бетина Богданова Бошнакова
05.10.2023 Решение 16012 Бетина Богданова Бошнакова
03.10.2023 Разпореждане 121751 Бетина Богданова Бошнакова
23.05.2023 Разпореждане 63854 Васил Крумов Петров
22.02.2023 Разпореждане 24650 Васил Крумов Петров Съдържание
31.01.2023 Разпореждане 14316 Васил Крумов Петров Съдържание
10.12.2022 Решение 14313 Васил Крумов Петров Съдържание
04.11.2022 Протокол 16436 Васил Крумов Петров Съдържание
30.09.2022 Протокол 12505 Васил Крумов Петров Съдържание
26.07.2022 Разпореждане 67802 Васил Крумов Петров Съдържание
17.07.2022 Разпореждане 64552 Васил Крумов Петров Съдържание
12.07.2022 Разпореждане 62706 Васил Крумов Петров Съдържание
08.07.2022 Протокол 10673 Васил Крумов Петров Съдържание
27.05.2022 Определение 13420 Васил Крумов Петров Съдържание
17.05.2022 Разпореждане 43259 Васил Крумов Петров Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат З.З.З. Физическо лице
Адвокат В.Г.Х. Физическо лице
Вещо лице Н.С.К. Физическо лице
Заинтересована страна Дирекция "Социално подпомагане" Връбница-отдел "Закрила на детето" Юридическо лице
Законен представител Л.В.Д. Физическо лице
Молител Л.В.Д. Физическо лице
Молител М.П.Д. Физическо лице
Молител В.П.Д. Физическо лице
Молител Е.П.Д. Физическо лице
Ответник П.М.Д. Физическо лице
Свидетел С.Д.С. Физическо лице
Свидетел Н.А.П. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
10.11.2023 10:48 Закрито
05.10.2023 17:35 Закрито С решение за отстраняване на ОФГ
29.09.2023 15:35 Закрито С разпореждане
23.05.2023 15:47 Закрито С разпореждане
22.02.2023 12:26 Закрито С разпореждане
31.01.2023 19:21 Закрито С разпореждане
02.11.2022 16:30 Открито С решение по чл. 235 ГПК
27.09.2022 10:10 Открито
26.07.2022 13:36 Закрито С разпореждане
17.07.2022 14:14 Закрито С разпореждане
12.07.2022 11:25 Закрито С разпореждане
06.07.2022 11:00 Открито
27.05.2022 11:25 Закрито Насрочено за I-во заседание
17.05.2022 16:17 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg