Гражданско дело №37727 от 2022 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 13 юли 2022 г.
Състав: 178 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
26.05.2023 Решение Мария Илчева Илиева Съдържание
25.04.2023 Протокол 9582 Мария Илчева Илиева Съдържание
13.12.2022 Определение 33953 Мария Илчева Илиева Съдържание
14.07.2022 Разпореждане 63839 Мария Илчева Илиева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Х.Х. Физическо лице
Вещо лице Й.Д.Й. Физическо лице
Ищец ЗАКОНС ЕООД Юридическо лице
Ответник ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД Юридическо лице
Трето лице помагач ЗД БУЛ ИНС АД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
24.04.2023 10:30 Открито Обявено за решаване
13.12.2022 13:53 Закрито Насрочено за I-во заседание
14.07.2022 14:46 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg