Гражданско дело №16623 от 2022 г. на Районен съд - Варна

Дата на образуване: 20 декември 2022 г.
Състав: 10 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
09.02.2024 Решение 413 Пламен Танев Съдържание
16.01.2024 Протокол 92 Пламен Танев
15.12.2023 Разпореждане 48675 Пламен Танев
04.12.2023 Определение 14357 Пламен Танев
21.11.2023 Протокол 5765 Пламен Танев
29.09.2023 Определение 11740 Пламен Танев
22.08.2023 Решение 2963 Пламен Танев Съдържание
17.07.2023 Протокол 3944 Пламен Танев
28.05.2023 Определение 6417 Пламен Танев
05.01.2023 Разпореждане 529 Десислава Йорданова
20.12.2022 Разпореждане 46629 Пламен Танев

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Б.Ц.И. Физическо лице
Адвокат Д.Ж.К. Физическо лице
Вещо лице Р.П. Физическо лице
Вещо лице Т.О. Физическо лице
Вещо лице А.В. Физическо лице
Ищец А.П.Д. Физическо лице
Ответник С.Г.М. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
11.01.2024 15:40 Открито С решение по чл. 235 ГПК
15.12.2023 16:05 Закрито С разпореждане
01.12.2023 16:11 Закрито С определение
16.11.2023 14:30 Открито Отложено в I-во заседание
29.09.2023 19:34 Закрито Насрочено за I-во заседание
13.07.2023 14:10 Открито С решение по чл. 235 ГПК
28.05.2023 17:07 Закрито Насрочено за I-во заседание
05.01.2023 16:25 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
20.12.2022 16:07 Закрито Без движение - с разпореждане
Линк към ecase.justice.bg