Гражданско дело №8433 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 17 февруари 2023 г.
Състав: 51 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
10.04.2024 Разпореждане 51894 Ивета Венциславова Иванова
08.04.2024 Разпореждане 51897 Ивета Венциславова Иванова
26.02.2024 Решение 3383 Ивета Венциславова Иванова
30.11.2023 Протокол 28154 Ивета Венциславова Иванова
27.09.2023 Протокол 19869 Ивета Венциславова Иванова
26.05.2023 Протокол 12969 Ивета Венциславова Иванова Съдържание
26.03.2023 Определение 11505 Ивета Венциславова Иванова Съдържание
21.02.2023 Разпореждане 23913 Ивета Венциславова Иванова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Д.Ф.Х. Физическо лице
Вещо лице Й.Д.Й. Физическо лице
Ищец ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД Юридическо лице
Ответник СТОЛИЧНА ОБЩИНА Юридическо лице
Свидетел А.А.Ц. Физическо лице
Свидетел Г.Г.Г. Физическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
25.03.2024 15:31 Закрито С разпореждане
25.03.2024 14:54 Закрито С разпореждане
27.11.2023 10:30 Открито С решение по чл. 235 ГПК
25.09.2023 10:00 Открито Отложено в ОСЗ
22.05.2023 10:00 Открито Отложено в I-во заседание
26.03.2023 13:03 Закрито Насрочено за I-во заседание
21.02.2023 11:24 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
Линк към ecase.justice.bg