Гражданско дело №14853 от 2023 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 22 март 2023 г.
Състав: 50 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
07.07.2023 Решение 11962 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
03.07.2023 Протокол 17326 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
01.06.2023 Определение 19582 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
20.04.2023 Разпореждане 49445 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
31.03.2023 Разпореждане 41764 Десислава Иванова Тодорова Съдържание
31.03.2023 Разпореждане 41760 Десислава Иванова Тодорова Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат И.Г.Д. Физическо лице
Ищец Г.С.Й. Физическо лице
Ответник АПС БЕТА България ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
03.07.2023 10:30 Открито С решение по чл. 235 ГПК
01.06.2023 17:32 Закрито Насрочено за I-во заседание
20.04.2023 17:30 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
31.03.2023 14:26 Закрито Без движение - с разпореждане
31.03.2023 14:22 Закрито С разпореждане
Линк към ecase.justice.bg