Гражданско дело №7357 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 9 февруари 2024 г.
Състав: 31 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
28.02.2024 Разпореждане 31760 Мирослав Валентинов Стоянов Съдържание
09.02.2024 Разпореждане 22808 Мирослав Валентинов Стоянов
09.02.2024 Разпореждане 22738 Мирослав Валентинов Стоянов

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Д.Л.Ф. Физическо лице
Ищец Н.А.М. Физическо лице
Ответник ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Юридическо лице
Ответник КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ, КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Юридическо лице
Ответник КАРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ,КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
28.02.2024 11:26 Закрито
09.02.2024 18:33 Закрито Без движение
09.02.2024 16:44 Закрито С разпореждане
Линк към ecase.justice.bg