Гражданско дело №18489 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 157 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
19.04.2024 Разпореждане 58437 Зорница Иванова Тодорова Съдържание
19.04.2024 Определение 16904 Зорница Иванова Тодорова
02.04.2024 Определение 14474 Пламен Иванов Шумков

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Д.Н.К. Физическо лице
Ищец Й.З.У. Физическо лице
Лице за съдебен адрес Г.Т.Г. Физическо лице
Ответник МОТО-ПФОЕ ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
19.04.2024 11:07 Закрито С определение/разпореждане по чл. 131 ГПК/чл. 367 ГПК
19.04.2024 11:05 Закрито Определение по чл. 389 от ГПК
02.04.2024 17:29 Закрито Определение по чл. 389 от ГПК
Линк към ecase.justice.bg