Гражданско дело №14286 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 13 март 2024 г.
Състав: 167 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
03.06.2024 Решение 10525 Кристиян Росенов Трендафилов Съдържание
27.05.2024 Протокол 14581 Кристиян Росенов Трендафилов
15.05.2024 Разпореждане 69564 Кристиян Росенов Трендафилов Съдържание
05.04.2024 Определение 14837 Кристиян Росенов Трендафилов Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Р.Т.С. Физическо лице
Адвокат Х.Х.И. Физическо лице
Ищец А.Г.М. Физическо лице
Ответник ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Юридическо лице
Трето неучастващо лице ЧСИ ГЕОРГИ НАЦКОВ БОРИСОВ №722 Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
23.05.2024 13:30 Открито С решение по чл. 235 ГПК от ОСЗ
15.05.2024 15:06 Закрито С разпореждане
05.04.2024 15:36 Закрито Насрочено за I-во заседание
Линк към ecase.justice.bg