Гражданско дело №18487 от 2024 г. на Софийски районен съд

Дата на образуване: 2 април 2024 г.
Състав: 58 състав

Документи

Дата Вид документ Номер Съдия Съдържание
02.04.2024 Разпореждане 49317 Светлана Йорданова Бъчева Съдържание

Участници

Роля Име Вид
Адвокат Р.П.Р. Физическо лице
Ищец И.Ш.К. Физическо лице
Ответник ПЛЕЙТ БАР ЕНД ДИНЪР ЕООД Юридическо лице

Заседания

Дата Вид Резултат Зала
02.04.2024 16:03 Закрито Без движение
Линк към ecase.justice.bg