586 документа, страница 1


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
19.04.2024 Заповед Гражданско дело 21310 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.04.2024 Определение Гражданско дело 22673 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.04.2024 Заповед Гражданско дело 22758 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
17.04.2024 Определение Гражданско дело 22375 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
17.04.2024 Заповед Гражданско дело 22260 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
16.04.2024 Решение Гражданско дело 63445 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
10.04.2024 Решение Гражданско дело 411 / 2024 Районен съд - Перник Съдържание
31.03.2024 Определение Гражданско дело 1551 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
26.03.2024 Решение Гражданско дело 15 / 2024 Районен съд - Своге Съдържание
26.03.2024 Определение Гражданско дело 740 / 2024 Районен съд - Бургас Съдържание
21.03.2024 Решение Гражданско дело 5789 / 2023 Софийски градски съд Съдържание
21.03.2024 Протоколно определение Гражданско дело 184 / 2024 Районен съд - Сандански Съдържание
20.03.2024 Определение Гражданско дело 11838 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
19.03.2024 Решение Административно дело 2757 / 2023 Административен съд - Пловдив Съдържание
18.03.2024 Решение Административно дело 538 / 2023 Административен съд - Перник Съдържание
13.03.2024 Определение Гражданско дело 12255 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
13.03.2024 Определение Гражданско дело 13097 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.03.2024 Решение Въззивно гражданско дело 3380 / 2023 Окръжен съд - Пловдив Съдържание
08.03.2024 Определение Гражданско дело 13433 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
06.03.2024 Определение Гражданско дело 12162 / 2024 Софийски районен съд Съдържание