1474364 документа, страница 5


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
31.03.2023 Определение Частно гражданско дело 14659 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Определение Гражданско дело 448 / 2023 Районен съд - Бургас Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Гражданско дело 51194 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Гражданско дело 57842 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Гражданско дело 68301 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Гражданско дело 17890 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Решение Административно наказателно дело 256 / 2023 Районен съд - Хасково Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 70 / 2023 Районен съд - Балчик Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Административно наказателно дело 13439 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Административно наказателно дело 8764 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 88 / 2023 Районен съд - Каварна Съдържание
31.03.2023 Решение Административно наказателно дело 892 / 2022 Районен съд - Кюстендил Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Гражданско дело 62788 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 11445 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Определение Административно наказателно дело 12480 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 5052 / 2022 Софийски градски съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 15325 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Споразумение Наказателно дело от общ характер 340 / 2023 Районен съд - Добрич Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Административно наказателно дело 14512 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
31.03.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 15326 / 2023 Софийски районен съд Съдържание