1944989 документа, страница 5


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 35959 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Частно наказателно дело 413 / 2024 Окръжен съд - Сливен Съдържание
12.07.2024 Протокол Частно наказателно дело 793 / 2024 Районен съд - Сливен Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 2029 / 2023 Окръжен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 41788 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Споразумение Административно наказателно дело 1243 / 2024 Районен съд - Русе Съдържание
12.07.2024 Решение Административно наказателно дело 737 / 2024 Районен съд - Русе Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 40000 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Споразумение Административно наказателно дело 198 / 2024 Районен съд - Кубрат Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 252 / 2024 Районен съд - Севлиево Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 221 / 2024 Районен съд - Лом Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 788 / 2024 Районен съд - Сливен Съдържание
12.07.2024 Протокол Частно наказателно дело 970 / 2024 Окръжен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 30371 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 41535 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Определение Търговско дело 113 / 2023 Окръжен съд - Враца Съдържание
12.07.2024 Решение Административно дело 1152 / 2023 Административен съд - Хасково Съдържание
12.07.2024 Решение Частно наказателно дело 233 / 2024 Окръжен съд - Разград Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 41375 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Решение Частно наказателно дело 752 / 2024 Окръжен съд - Благоевград Съдържание