1944989 документа, страница 4


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 36 / 2024 Районен съд - Самоков Съдържание
12.07.2024 Решение Въззивно гражданско дело 1276 / 2024 Окръжен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Протоколно определение Гражданско дело 98 / 2024 Районен съд - Сандански Съдържание
12.07.2024 Определение Гражданско дело 48060 / 2021 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Споразумение Административно наказателно дело 175 / 2024 Районен съд - Луковит Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 598 / 2024 Районен съд - Силистра Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 1902 / 2024 Районен съд - Плевен Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 38226 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 13524 / 2022 Районен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 409 / 2024 Окръжен съд - Сливен Съдържание
12.07.2024 Протоколно определение Частно наказателно дело 3949 / 2024 Софийски градски съд Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 1489 / 2024 Районен съд - Бургас Съдържание
12.07.2024 Протокол Административно наказателно дело 781 / 2024 Районен съд - Сливен Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Въззивно гражданско дело 1083 / 2024 Окръжен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Протоколно определение Гражданско дело 731 / 2023 Районен съд - Горна Оряховица Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 16758 / 2023 Районен съд - Варна Съдържание
12.07.2024 Решение Гражданско дело 8 / 2024 Районен съд - Асеновград Съдържание
12.07.2024 Споразумение Наказателно дело от общ характер 266 / 2024 Окръжен съд - Силистра Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 35011 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
12.07.2024 Разпореждане Гражданско дело 23373 / 2024 Софийски районен съд Съдържание