1649514 документа, страница 3


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Административно наказателно дело 12904 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 52248 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 46461 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 52524 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Частно гражданско дело 33549 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 50184 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Гражданско дело 35476 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 23199 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 33329 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 24224 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 27951 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Определение Частно гражданско дело 27951 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 27951 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 32181 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Гражданско дело 15946 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 35104 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 42786 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 41740 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 41552 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
27.09.2023 Разпореждане Частно гражданско дело 38705 / 2023 Софийски районен съд Съдържание