1920771 документа, страница 3


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 67641 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Решение Гражданско дело 19500 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 23035 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Протоколно определение Наказателно дело от общ характер 5862 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Определение Гражданско дело 28964 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Определение Гражданско дело 8066 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 3555 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 69018 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 25609 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 27527 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 67859 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 37424 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 62342 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Частно гражданско дело 16765 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Определение Гражданско дело 20208 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 65689 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Решение Гражданско дело 59306 / 2023 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Определение Гражданско дело 24465 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Разпореждане Гражданско дело 29477 / 2024 Софийски районен съд Съдържание
18.06.2024 Определение Гражданско дело 39359 / 2022 Софийски районен съд Съдържание