836 документа, страница 5


Резултати

Дата Вид документ Вид дело Дело Съд Съдържание
27.04.2023 Решение Административно наказателно дело 13417 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
21.04.2023 Решение Административно наказателно дело 917 / 2023 Районен съд - Бургас Съдържание
20.04.2023 Решение Административно наказателно дело 1511 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
19.04.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 14 / 2023 Административен съд - Кърджали Съдържание
18.04.2023 Решение Административно наказателно дело 1031 / 2023 Районен съд - Бургас Съдържание
18.04.2023 Решение Административно наказателно дело 198 / 2023 Районен съд - Дупница Съдържание
07.04.2023 Решение Административно наказателно дело 13452 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
05.04.2023 Решение Административно наказателно дело 13407 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
02.04.2023 Решение Административно наказателно дело 13403 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
27.03.2023 Решение Административно наказателно дело 13347 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
22.03.2023 Решение Административно наказателно дело 767 / 2022 Районен съд - Разград Съдържание
22.03.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 2 / 2023 Административен съд - Кърджали Съдържание
22.03.2023 Решение Административно наказателно дело 13348 / 2022 Софийски районен съд Съдържание
20.03.2023 Решение Административно наказателно дело 202 / 2023 Районен съд - Варна Съдържание
20.03.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 789 / 2022 Административен съд - Враца Съдържание
17.03.2023 Решение Административно наказателно дело 4335 / 2022 Районен съд - Варна Съдържание
14.03.2023 Решение Касационно административно наказателно дело 63 / 2023 Административен съд - Варна Съдържание
13.03.2023 Решение Административно наказателно дело 341 / 2022 Районен съд - Карнобат Съдържание
02.03.2023 Решение Административно наказателно дело 5 / 2023 Районен съд - Кула Съдържание
28.02.2023 Решение Административно наказателно дело 201 / 2023 Районен съд - Варна Съдържание