2377566 дела, страница 1

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
16762 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16649 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16628 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16584 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16475 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16472 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16468 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16453 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16452 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16451 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16450 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16449 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16448 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16447 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16446 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16445 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16444 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16443 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16442 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16441 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото