2596204 дела, страница 1

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
11376 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
11349 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 167 състав Виж делото
11302 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
11299 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 169 състав Виж делото
11297 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 60 състав Виж делото
11285 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 167 състав Виж делото
11277 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 60 състав Виж делото
11276 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 33 състав Виж делото
11275 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 165 състав Виж делото
11272 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 117 състав Виж делото
11269 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
11267 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
11266 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 83 състав Виж делото
11265 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
11264 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
11261 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
11260 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 89 състав Виж делото
11259 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 29 февруари 2024 г. 91 състав Виж делото
11236 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 167 състав Виж делото
11212 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 февруари 2024 г. 160 състав Виж делото