2674130 дела, страница 1

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
36480 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 18 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
36458 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 18 юни 2024 г. 80 състав Виж делото
36448 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 18 юни 2024 г. 170 състав Виж делото
36445 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 126 състав Виж делото
36444 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 161 състав Виж делото
36408 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 151 състав Виж делото
36340 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 18 юни 2024 г. 181 състав Виж делото
36325 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
36245 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 57 състав Виж делото
36244 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 126 състав Виж делото
36242 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 74 състав Виж делото
36239 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 57 състав Виж делото
36237 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 161 състав Виж делото
36236 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 151 състав Виж делото
36234 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 126 състав Виж делото
36205 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 151 състав Виж делото
36204 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 57 състав Виж делото
36186 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 139 състав Виж делото
36185 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 18 юни 2024 г. 181 състав Виж делото
36182 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 18 юни 2024 г. 71 състав Виж делото