2633540 дела, страница 2

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
23064 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 87 състав Виж делото
23063 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 87 състав Виж делото
23061 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 40 състав Виж делото
23057 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 81 състав Виж делото
23056 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 113 състав Виж делото
23055 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 40 състав Виж делото
23054 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 81 състав Виж делото
23053 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 113 състав Виж делото
23047 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 31 състав Виж делото
22991 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 128 състав Виж делото
22987 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 86 състав Виж делото
22983 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
22979 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 86 състав Виж делото
22974 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
22963 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 37 състав Виж делото
22961 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
22958 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
22953 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 86 състав Виж делото
22947 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 19 април 2024 г. 91 състав Виж делото
22943 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 19 април 2024 г. 62 състав Виж делото