2488913 дела, страница 2

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
52591 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52577 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52576 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52575 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52574 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52573 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52572 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52571 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело Виж делото
52560 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело Виж делото
52558 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52556 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52554 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52552 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52548 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело Виж делото
52544 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52528 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело Виж делото
52526 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52524 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото
52519 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело Виж делото
52513 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело Виж делото