2377566 дела, страница 2

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
16440 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16439 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16438 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16437 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16432 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16418 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16417 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16415 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16412 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16411 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16410 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16408 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 31 март 2023 г. Виж делото
16397 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16396 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16394 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16360 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16359 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16355 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16354 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16334 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото