2674130 дела, страница 5

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
35742 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 89 състав Виж делото
35740 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 83 състав Виж делото
35739 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 83 състав Виж делото
35738 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 92 състав Виж делото
35736 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 46 състав Виж делото
35725 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35723 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 42 състав Виж делото
35721 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 157 състав Виж делото
35716 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 177 състав Виж делото
35715 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 40 състав Виж делото
35714 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 177 състав Виж делото
35707 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 80 състав Виж делото
35706 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 141 състав Виж делото
35705 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 14 юни 2024 г. 37 състав Виж делото
35673 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 46 състав Виж делото
35612 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35606 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35594 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 142 състав Виж делото
35593 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 140 състав Виж делото
35592 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 14 юни 2024 г. 143 състав Виж делото