2377566 дела, страница 5

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
16026 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15953 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15952 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15950 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15949 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15945 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15944 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15942 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15938 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15923 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15921 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15917 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15916 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15915 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15912 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15911 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15910 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15905 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15904 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото
15900 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото