2488913 дела, страница 3

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
52512 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 165 състав Виж делото
52509 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 142 състав Виж делото
52500 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52489 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52484 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 37 състав Виж делото
52482 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 37 състав Виж делото
52481 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52479 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 37 състав Виж делото
52476 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52473 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 89 състав Виж делото
52468 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 163 състав Виж делото
52467 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 126 състав Виж делото
52465 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 156 състав Виж делото
52464 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 34 състав Виж делото
52462 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52460 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52457 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 83 състав Виж делото
52454 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 26 септември 2023 г. 80 състав Виж делото
52430 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 34 състав Виж делото
52421 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 26 септември 2023 г. 34 състав Виж делото