2674130 дела, страница 3

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
36086 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 92 състав Виж делото
36081 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 181 състав Виж делото
36078 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 84 състав Виж делото
36075 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 87 състав Виж делото
36060 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 151 състав Виж делото
36058 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 68 състав Виж делото
36005 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35910 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 181 състав Виж делото
35906 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35899 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 74 състав Виж делото
35897 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 68 състав Виж делото
35894 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 151 състав Виж делото
35892 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 126 състав Виж делото
35889 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 57 състав Виж делото
35887 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 74 състав Виж делото
35869 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 160 състав Виж делото
35856 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 181 състав Виж делото
35855 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 91 състав Виж делото
35843 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 17 юни 2024 г. 80 състав Виж делото
35841 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 17 юни 2024 г. 117 състав Виж делото