2596204 дела, страница 3

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Състав Информация
11100 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
11098 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 139 състав Виж делото
11097 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 89 състав Виж делото
11095 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
11094 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 37 състав Виж делото
11073 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 160 състав Виж делото
11064 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
10968 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 160 състав Виж делото
10963 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 160 състав Виж делото
10921 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 169 състав Виж делото
10912 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 158 състав Виж делото
10910 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 80 състав Виж делото
10908 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 83 състав Виж делото
10907 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 91 състав Виж делото
10905 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 83 състав Виж делото
10904 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 59 състав Виж делото
10902 / 2024 Софийски районен съд Частно гражданско дело 28 февруари 2024 г. 91 състав Виж делото
10900 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 37 състав Виж делото
10895 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 177 състав Виж делото
10893 / 2024 Софийски районен съд Гражданско дело 28 февруари 2024 г. 29 състав Виж делото