2377566 дела, страница 3

* имената на страните по делото, които са физически лица, са съкратени и могат да бъдат търсени само с инициали във формат "А.Б.В." (без интервали). За юридическите лица името трябва да съвпада напълно.

Резултати

Номер/Година Съд Вид дело Дата на образуване Информация
16271 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16259 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16255 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16245 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16244 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16243 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16242 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16240 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16204 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16192 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16189 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16187 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16186 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16182 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16155 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16122 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16121 / 2023 Софийски районен съд Частно гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16120 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16102 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 30 март 2023 г. Виж делото
16100 / 2023 Софийски районен съд Гражданско дело 29 март 2023 г. Виж делото